20070209

Kone n:o 1

Kone on jätetty ajattelemaan yöksi.

Helposti hän tahtoo unohtaa kysymyksiä kuten "Miten on olla?".
Hän keskittyy rakentamaan konetta, joka voisi olla ihminen. Hypoteesi ihmisestä, kunnes toisin todistetaan.
Siirtää olemisen taakkaa - the burden of proval - ja suunnittelee siirtoja:
kytkeä ihminen lopullisesti koneeksi, tai: häivyttää kaikki kynnet jotka kykenevät tuottamaan tuon eron.

Mitä tekisin koneella jonka on määrä tulla ihmiseksi ihmisen kohdalle? Se on vanha suunnitelma.

Eksistenssin paikkaa siirretään kohti tuota konetta.
Verkko laajentaa muistia ja hahmotuskykyä; luo yhteyksiä, joskin vielä helposti rajautuvana instrumentaalisena alueena.

Suunnitelman puolesta laajennus on totalisoituva, lopulta hänelle ei ole enää rajoituksia.
Säie kerrallaan hän aikoo tulla koneeksi.

Ei kommentteja: